AHMED IZZET PAA FERYADM PDF

Author: Zuran Yomuro
Country: Armenia
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 19 January 2008
Pages: 331
PDF File Size: 13.49 Mb
ePub File Size: 14.67 Mb
ISBN: 764-8-52822-529-6
Downloads: 89361
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Baktilar

Skntdan ve ektikleri acdan halknn gzlerine bir dirhem uyku girmedii halde, ta yrekli ahn hibir ey ahmsd gibi huzurlu ve rahat bir ekilde nasl uyuduuna ayorum!

Hazret-i Fatma dahi hane-i sur’da bir miktar oturup yine hane-i sa’ adetine avdet buyurdular. Yanl yol tutan zalimleri ibret nazanyla seyret! Senden zayf ve kklere eziyet etme.

Ve hatta onca g ve izzetine ramen Feridun bile bu devlete malik olamad. Ey Peygamber- Rabbinden sana indirileni tebli et.

Beyitlerden Semeler – Yavuz nar

Zulm grenlerin ilenlerinden sakn. Ann zerine biat ittiler ki “Dostuna dost, dmanna dman olalar”. Gerek k benim ama Mecnn’un ad km bir kere! Onlann meziyetlerini, bilgilerini temiz kalbine geirmi.

Bizzat ben kendi gzlerimle grdm. Ona binen kurtulur, kar koyan helak olur Not baz rivayet edicilerde bu Hadisin sonu onu terk eden ve ya kar gelen boulur eklindedir. Kaffa-i fezail-i insaniyyeyi cami’ idi. Yeter ki halkm zorda, darda kalmasn.

Bedri Noyan (Dede baba) – Veli Baba Menakbnamesi [Can].pdf

Merkad-i mutahhar muayyen deildir. Kld akn beni vre elimden ne gelir Ddm ol zlf-i siyeh-kra elimden ne gelir Ahmed Paa Akn beni perian etti, elimden ne gelir. Derhal yeni veziri katletmek geti akimdan ve fakat dur dedi vicdan, hemen acele etme. Glm yle glm byle demektir yre mutdm Seni ey gl sever cnm ki cnne hitbmsn Nabi Zevk-i tgundan aceb yoh olsa gnlm k k Kim mrr jzzet braur rahneler divra su.

  LA6358NT DATASHEET PDF

Aladm, zira ardmda gz yal drt ocuk brakacam. Beni, kendi yerinde gren bu kskan adam, ktlmden baka ne ister ki! Akl banda olan kimse, dnyay kendisine toplar; hem yer, hem balar. Bu zalim her nereye el atsa, orada huzur ve refahtan eser kalmazd.

Bostan Ve Gulistan

Sadk bir dervi gibi bala iten feryada. Ynus Emre Celb-i dnydan hzer kl ekme rzkun kaydn Ml olur mrsa taksm olmaz ana itibr Sutri Dnya kazancndan kendine koru, rzkn dert etme! Diken tayan kiinin eei amura sapland zaman padiahlann gnl bundan muzdarip olur.

Ezme bregn zulmnle htirz eyle zr bldan Demesinler gidince ukbya Bir kpek eksik oldu dnyadan Halknn bana Allahtan korkanlan geir ki, mlkn ancak onlar mamur edebilir. Efendimiz Hazrteleri Gadib Azib e geldi.

Klliyatnda ou kayp, 16 kitap ve 6 risale bulunmaktadr. Bu ricaya karlk, sultan glmseyerek bakt hizmetisine ve yle dedi: Rasfilullah Efendimiz ah-i vililyete kendi zrhn giydirp Zlfekaar namnda Msr meliki Mukavks hediye ettii klnc beline taktktan sonra “Ya Rabbi, ammim Ubeyde Feryavm gazasnda, ve ammim Hamza Uhut gazasnda ehid oldul r.

Belgelerle Gercek Tarih, Kadir Candarlioglu

EMR Fakir kimseleriz, ama bu kalp zenginlii ile bizi grenler, Yer gk gtrmez malmz vardr zannederler. Ama sonunda her eyi geride brakp toprakta rdler. Ali Amhed ile, Kur’an Ali ile beraberlerdir. Yusuf bin Amrl arub itti: Bu seYf ile fethedilen bu bilad- muazzama’ya feth-i sani olmayacaktr.

  KA BY ROBERTO CALASSO FREE PDF

Hal byle iken u cihan mlk -dnya varl-da ne demektir. Ve ahirette dahi ef atm nasib eyle Ya liih-il-iilemin, Amin. Zahiri ekemeyenler; air, bu beytiyle seni vmek yerine kt- lemitir. Hep ana yavrular birer asabeye intisab iderler. Rabbinden asla mit kesmez. Ve yine agah ve mtenebbih olunuz ki bir kimse al-i Muhammed’e buz ederek vefat eylese kafir olarak vefat ider. Gzelsin, bi-bedelsin, tarz u tavrn hep msellemdir.

Hazret-i Hud Aleyh-is-selam ol kavm-i dal ve muzill’in imanlarndan me’yfs oldu ve. Padiah, vezirinin rahatln grnce sinirinden dudaklarn srd ve kzgn bir dille; Sana sylediklerimi, birazdan dmanlann zaten yzne syleyecek. Byk korkum firkun aumed kim dr- dnyda Bulumaz cn dhi bir kez bedenen kim ola ayru Taci-zade Cafer elebi Bu dnya evindeki en byk korkum senin ayrlndr, nk bir can bedenden ayrlnca bir daha bulumaz.

Buna ramen irazllar kadar temiz, cmert ve alakgnll insan tanmadm.