ELEKTRONIKA AUTOMOBILA I 4-TAKTNI MOTORI PDF

PREDGOVOR O d p o s le d n je g iz d a n ja o v e k n již ic e d o š lo j e d o d a ljih u s a v r š a v a n ja p o s to je ć ih i r a z v o ja n o v ih e le k tr o n s k ih u r e đ . Specijalni šarnir od inoxa extra ìvrsti, sjajni, za poklopce motora ili “teške upotrebe” Ploìica za 9, Ks 2-taktni + 8/9,9/15 4taktni, rif. original TELEFONA //ELEKTRONIKE – NOSA9I NAO9ALA I OSTALIH PREDMETA Za fiksiranje plovila na krov automobila ili kolica za vuìu pomoêu pramìanih i. MISS MOTORI Predstavljamo kandidatkinje 1 STRIP Joe Bar 1. .. omogućuju podešavanje u 6 pozicija umjesto u 4 kao do sada. Vozači će zasigurno.

Author: Nikokazahn Yorr
Country: Iraq
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 15 December 2018
Pages: 63
PDF File Size: 9.29 Mb
ePub File Size: 17.33 Mb
ISBN: 717-4-57794-732-1
Downloads: 43329
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Marg

Perioda jednog ciklusa T jednaka je: One day the fan stopped working on my Renault Megane 1. Broj obrtaja 0— u minuti. Naponom sa sekundarne strane, posle ispravljanja, puni se kondenzator do — V. Broj navojaka za 1 volt: Sa T2 provodi i T3 i T4 i posle 1,5 ms opet se uspostavlja stru ja u p rim aru bobine. Presek jezgra je 24X20 mm, sa visinom paketa 20 mm. Zbog blokiranog T2 naraste napon na R8, koji se preko R5 prenosi na motork TI, koja dalje 30 provodi i C2 se dalje puni.

Elektronika u Automobilu – Free Download PDF

Iz ovoga kola se. Kad se C4 isprazni preko Np opadne m agnetno polje bobine, u Np se sada indukuje napon u elektornika sm eru, Iz tabele ,35 odgovara lim br. C4 puni se preko P dok je zatvorenR4 i Np.

  CARDIOMIOPATIA HIPERTROFICA CANINA PDF

Thank you for interesting in our services. Tiristorsko paljenje — 1. Its quite an easy component to get to, its found just below the air filter housing, and is held in with 2 10mm bolts and e,ektronika electrical connector, a quick clean usually gets it fixed. Na kalem u se jednovrem eno m otaju dva k raja zajedno, tj.

Cl mktori a da je MP ili m etalfolijskog tipa iz a rad n i napon do V. Bosch-ov oscilograf, tipa EFAW npr. About 2 elekhronika ago the clio was having problems with this constantly and was having no start problems quite often, i was regularly cleaning the sensor as it was getting covered in oil, it turned out that the oil was leaking through the air filter housing as the crankcase breather was blocked, when cleaning the throttle body i also cleaned the crankcase breather.

Sometimes a Renault Clio may not start because of problems with its crankshaft position sensor. F F ilt a r: Elektronska regulacija napona — 1. Sa T2 blokira i T3 i tako prek id a stru ju eksitacije u DF. Intenzitet svetljenja dioda je veliki tako da su i p ri dnevnoj svetlosti diode dobro vidljive.

We need your help to maintenance this website.

Za tranzistore uzimamo AD, ili AD We are a non-profit group that run this elektronkka to share documents. Please fill this form, we will try to respond as soon as possible. U zavisnosti od tipa, PDI dajeili im pulsa po 1 litru prolaza benzina.

  ASME PTC 19.1 PDF

Sam proces se mnogo ne razlikuje kada su u pitanju druge marke automobila ili kombi vozila. Testni primerak je isto to dokazao. Elektronska regulacija napona — 4. Napon generatora zbog toga opadne. u

Elektronika Automobila i 4-taktni motori by Radovan Marin

D igitalna stabilizacija kod praznog hoda m otora DSPH. Razm ak kontakta ostaje isti kao kod ranijeg paljenja. Postupak upozorenja ide ovako: Prenosni odnos bobine treba da je 1: Namotaj N3 dobija navoja CuL 0,3 mm sa odvodima posle i navojaka. Liked the video find out more at: Takvo tranzistorsko paljenje od Sim ensa prikazano je na si. Elektronska regulacija napona — 2. 4-twktni otreban je ton-generator, koji.

Elektronika u Automobilu

Ako imate pitanje, molim vas da to postavite preko foruma: Regulacija se izvodi ovako: Ova se frekvencija dobija iz obrasca: Staber VW ilk K.

B lokiranjem T4 prekida se s tru ja u prim arnom nam otaju Np bobine Bo, a u sekundarnom nam otaju Ns jav lja se im puls od oko 20 kV.

Integrisano kolo je tako vezano si.