KABLOVSKI DISTRIBUTIVNI SISTEM PDF

KDS – Kablovski distributivni sistem · Digitalna modulacija analognog signala · Intranet · LAN mreža · ISDN · OSI referentni model · MAN – Metropolitan Area. Šta je potrebno za spajanje na kablovski internet. Da bi ova usluga bila moguća potrebno je da: korisnik ima, instaliran i konfigurisan, kablovski. Delatnosti. Projektovanje · Pristupne mreže za fiksnu telefoniju · Optički kablovi i izgradnja optičkih mreža · Kablovski distributivni sistemi · Železnički sistemi.

Author: Akinohn Vitilar
Country: Martinique
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 21 January 2013
Pages: 386
PDF File Size: 9.87 Mb
ePub File Size: 6.5 Mb
ISBN: 629-2-35630-395-7
Downloads: 1445
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zulkimuro

Usled smetnji ili preslabog signala moe se desiti da se prijem prekine i nestane, ali ako je prijem u redu slika je istog onog kvaliteta kakav je i poslat. Prednost optikih kablova su: Fabrika duina optikog kabla, duina koja se isporuuje iz fabrike iznosi oko metara.

Zbog svoje male teine optiki kablovi se polau u, ranije zakopane cevi, metodom uduvavanja. Kablovi koji vode od glavne stanice nazivaju se napojni kablovi.

Kablovski by bojan draskovic on Prezi

Problem u upotrebi koaksijalnih vodova bio je nastavljanje koaksijalnih tuba to se reilo termikim putem lemljenjem ili zavarivanjemno kod takvih zahvata u sluaju pregrevanja moe doi do oteenja izolacije, pa se spajanje izvodi uz hlaenje. Phase Alternating Line koji prenosi 25 slike odnosno 50 poluslika u sekundi koje imaju po linijaSECAMNTSC – koji prenosi 30 slike odnosno 60 poluslika u sekundi koje imaju po linijaAnalogno emitovanje znai da je slika sadrana distributivhi samom radio talasu.

Koaksijalni kablovi se najvie koriste u digitalnom prenosu, jer su tada isplativiji zbog manjih gubitaka. Pitanje je samo koliki e se gubitak kvaliteta primiti na slici prenesenoj analognim putem to distributtivni vie umova to analogni sistem sve vie gubi kvalitet i slika postaje prljavija.

Druga komponenta je ve pomenuta glavna stanica. Izloenost, povjerenje i manipulacije: U glavnoj stanici takoe moe da se vri i skremblovanje programa tako da te programe mogu da gledaju samo ovlaeni pretplatnici. Koaksijalni kablKoaksijalni kabl je vrsta elektrinog kabla kod koje je jedan provodnik smeten unutar drugog upljeg provodnika kablocski da oba imaju zajedniku osu.

  BULLETIN 194E PDF

Jaina njihovog osvetljenja zavisi od inteziteta zraka kablovvski ih je kablovs,i. Postoje tri osnovna naina prenosa tog signala: Topovi takoe primaju informaciju o sinhronizaciji slike i tona. Instalacija kablova moe biti nadzemna ili podzemna u zavisnosti od samog projekta sistema. Oni sprovode signal na vee udaljenosti i zato su oni ili optiki ili koaksijalni kablovi sa veim prenikom 19mm.

Oblik i neravnine na radio talasima se menjaju distribuhivni smetnji i umova i zbog toga je nemogue da se kvalitet analognog signala potpuno sauva. Analogna televizija 16 19 Digitalna televizija Rumeni Jedan od nunih problema je krutost nesimetrinih vodova to znai njihovo tee polaganje i ravanje.

Novi koaksijalni kablovi umesto gasnog dielektrika imaju dielektrik slojeva polietilena PE i polipropilena, dok je spoljni omota od polivinihlorida Pvc-a. Televizija, reprezentacija i rod Documents.

Potrebno je obezbediti veliku istou pri raduDodatne funkcije KDS-aKablovski distributivni sistem KDS je telekomunikaciona mrea koja, pored distribucije TV i radio signala, omoguuje pruanje velikog broja raznovrsnih telekomunikacionih servisa korisnicima kao to su brzi internet, video nadzor, kkablovski, video na zahtev, Kablogski telefonija Digitalni signal tumae kodeci i pretvaraju ga u sliku koja se zatim prosleuje na ekran. Analogna televizijaKod analogne televizija se koriste razliiti video-standardi za format slike.

Zatim sledi pretplatnika mrea, kroz koju se signal razvodi do odvodnih kablova do samih pretplatnika.

Oiks Uro Radojkovi-kds i Televizija

Tv signal to znai da je kod njih slabljenje veliko pa razmak izmeu pojaivaa mora biti relativno mali. Postupak je nazvan splajsovanje a sastoji se u zavarivanju defakto staklenih vlakana. Iza ploe nalaze se filteri koji svetlost razlau na primarne boje crvenu plavu i zelenu.

Nedostatak analognog pristipa je u tome to se usled smetnji kvalitet smanjuje.

U manjim sistemima su antenski sistem i glavna stanica najee na istom mestu. Prvi optiki kabl distrubutivni Srbiji je poloen Trei vaan element kablovskog sitema je distributivna mrea.

Kablovski distributivni sistemKablovski distributivni sistem KDS je telekomunikaciona mrea koja, pored distribucije TV i radio signala, omoguuje pruanje velikog broja raznovrsnih telekomunikacionih servisa korisnicima distibutivni to su brzi internet, video nadzor, telemetrija, video na zahtev, IP telefonija Kablovska i Internet Televizija – Seminarski Documents.

  HP 8200 USDT PDF

Prvo pravo reenje javlja se u Sjedinjenim Amerikim Dravama u obliku provodnika ice smetenog unutar drugog cev i naziva se koaksijalnim vodom jer oba provodnika imaju istu osnovinu.

Tako se stvara iluzija nprekidne slike.

KDS SMILEY TV DOO BEOGRAD

Skeniranje svake scene vri se 25 puta u distributivn ime se stvara kontinuirani elekrini odnosno video signal. Razliite vibracije i oblici na talasu upravljaju elektronskim kolima koje iscrtavaju sliku na ekranu.

Kabelska televizija i Internetfree-zg. Prenosni medijum je optiko vlakno, a informacija se prenosi putem svetlosti. Uro Derota poasni graanin Srbije i lan Uneska Documents. Optiki kablOptiki kabl se koristi u telekomunikacijama za prenos signala. Radojkovi -O Sokalnicima Documents. The New Ossy Oiks Route 8.

Zbog toga se optike deonice nastavljaju jedna za drugom. Ta distrihutivni je u stvari pretvaranje elektrinog signala u svetlosni signal za prenos kroz fiberoptik kablove. Na odreenim udaljenostima se nalaze optiki vorovi nodovi ili linijski pojaavai, a mnogi od njih su i distribucioni pojaavai kablovsli kojih se kablovxki sprovodi dalje kroz napojni kabl ali se i odvodi do okolnih korisnika kroz odvodne kablove koji su manji u preniku 11mm. Digitalna televizija Digitalno emitovanje znai da signal u stvari prenosi digitalne signale.

Published on Jul View Download 4. Nesimetrini vodovi se koriste samo na visokim frekvencijama npr. Tipian kablovski sitem se sastoji od tri osnovna elementa. Srbija ima preko kilometara optikih kablova. Prvi je antenski sistem, i to lokacija na kojoj se vri prijem nekih TV signala koji se prenose kroz mreu. Ureaj kroz koji se to realizuje je optiki transmiter.